اهل خراسان مردمان کُرد بسیار دیده‌اند. بسا که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده‌اند؛ خوشایند و ناخوشایند. اما این‌که چرا چنین چشم‌هایشان به مارال خیره مانده بود، خود هم نمی‌دانستند.

کلیدر

نویسنده: محمود دولت‌آبادی

ناشر: فرهنگ معاصر