اجتناب ناپذیر بود. دکتر خوونال اوربینو هر بار که بوی بادام تلخ به دماغش می‌خورد به یاد عشق‌های بد و یکطرفه می‌افتاد.

عشق در زمان وبا

عشق در زمان وبا

نویسنده: گابریل گارسیا مارکز
مترجم: بهمن فرزانه

ناشر: ققنوس