خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما خانواده‌های شوربخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند.

آنا کارنینا

نویسنده: لئون تالستوی
مترجم: سروش حبیبی

ناشر: نیلوفر