هنرسپید

سال 1391، مهر ماه، کافه‌ای دنج و کوچک در حوالی میدان تجریش، که تنها یک پنجره به سمت خیابان داشت و اگر در خیابان پشت پنجره می‌ایستادی، جمعیت جوانی را می‌دیدی که درون کافه‌ی کوچک فشرده و در هم جمع شده‌اند، چیزی نزدیک بیست نفر و در حال گفت‌وگو هستند، از میان همهمه و صداهای درهم آمیخته شده می‌توانستی بفهمی بحث بر سر کتابی‌ست که گویا همه باهم خوانده بودند. این‌جا و این اتفاق هسته اولیه تشکیل «هنرسپید» بود، گروهی که در کنار هم و با هم 185 کتاب از 161 نویسنده جهان را تا امروز خوانده و همچنان دارد به هر زحمتی که شده به راهش ادامه می‌دهد.
مجموعه هنرسپید که کار خود را با کتاب‌خوانی آغاز کرده بود به مرور زمان توسعه یافت تا جایی‌که جلسات شعرخوانی و فلسفه‌خوانی نیز به آن اضافه شد و در ادامه راه فصلنامه هنر سپید با نام کامل و ثبت شده‌ی «سپیداندیشان فرهنگ و هنر» آمد تا محملی باشد برای به اشتراک ‌ذاری و درج آن‌چه بر سپید گذشته و می‌گذرد.
حال بر آن شدیم تمام آن‌چه انجام داده و می‌دهیم را در دسترسی آسان‌تر با دیگران سهیم شویم چراکه رسالت ما ترویج کاری بود که می‌کردیم و هرچه آسان‌تر برقراری ارتباط با دیگری که بی او ما و رسالت ما هیچ است عنصری کلیدی می‌باشد پس وب‌سایت هنرسپید را راه انداختیم باشد که تداوم داشته باشد، باشیم و باشید.

دانلود اپلیکیشن هنرسپید

در هنرسپید چه کارهایی انجام داده‌ایم

در هنرسپید چه کتاب‌هایی خوانده‌ایم

از سال 1391 تا کنون طی جلسات کتابخوانی گروه هنرسپید به مطالعه و بررسی 185 کتاب از ادبیات جهان در بین 35 کشور و بیش از 161 نویسنده نشستیم. در زیر فهرست این کتاب‌ها را می‌بینید: