ادبیات رئالیسم

ادبیات رئالیسم

کتاب و کتابخوانی بن مایه اصلی شکل گیری گروه سپید بود و تا امروز هم هرچه به آن مجموعه اضافه شده در راستای حفظ و تقویت تنه ی اصلی ماجرا بوده است و هر آنچه من و دوستانم در اینجا میگذاریم تنها شاخه هایی ست که بر آن درخت می رویند. اگر با این گروه هم قصه شده باشید می دانید که ما پس از یک دوره خواندن آثار بزرگان ادبیات تمام کشورها برگزاری نشستهایی پیرامون آنها یکسالی به کتابخوانی مجازی روی آوردیم و حال دوباره به روایت اصلی خود که همانا خواندن و نشستن و گفتگو کردن است بازگشتیم و از این بازگشت نیز یک فصل گذشته و ما در واقع فصل خواندن ادبیات رومانتیست را پشت سر گذاشتیم و. وارد فصل ادبیات رئالیستی شده ایم و به زودی اولین جلسه ی آن را که اختصاص به کتاب اوژنی گرانده دارد برگزار خواهیم کرد و این یادداشت نیز به فراخور قصه ایست که تعریف شد همانطور که به زمان خواندن رومانتیسم یادداشتهایی از آن جریان فکری می نگاشتم حال نیز نوشتارهایی در راستای آشنایی با رئالیست منتشر خواهم کرد.

اجازه بدهید قبل از بیان هر نکته ای پیرامون این بحث ببینیم این کلمه از کجا آمده است واقع گرایی یا همان رئالیست که ریشه در کلمه رئال (Real) دارد و از در فلسفه و هنر کاربرد فراوان 

نظرات

نظر خود را بنویسید