درآمدی بر جامعه شناسی

  • نویسنده: نیکولاس ابر کرامبی
  • مترجم: هادی جلیلی
  • ناشر: نشر نی
  • قطع: رقعی

عنوان فرعی کتاب: درآمدی بر جامعه شناسی
دسته‌بندی موضوعی: عمومی
گروه کتاب: فلسفه


جامعه شناسی قرار است چه کار کند؟ شاید این سوال از نخستین سوالاتی باشد که یک نفر که قصد کرده است جامعه شناسی بخواند از خود بپرسد؛ مانند سایر رشته های گستره ی علوم انسانی که برای اغلب افراد جامعه ما خواندن یا دانستن آنها وقت تلف کردن است جامعه شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و این دقیقاً پرسشی است که در فصل پایانی کتاب درآمدی بر جامعه شناسی به آن اینگونه پاسخ داده میشود : " جامعه شناسی با زیر سوال بردن پیشفرض های اساسی و روایت های زندگی روزمره سعی دارد تا به ورای آنچه بدیهی و روشن به نظر می رسد دست یابد " و این درست زمانی است که خواننده هشت فصل کوتاه و موجز را پشت سر گذاشته و بیشتر پیشفرض ها و روایت هایش از زندگی روزمره به چالش کشیده شده است.

کتاب در فصل نخست واقعیت زندگی روزمره را تبیین می کند و بعد به سراغ پرسش چه کسی هستیم می رود و هویت را در بستر اجتماعمورد مداقه قرار می دهدسپس بحثی میکند درباره یکی از عمیق ترین مسائل بشری که همانا عشق است و صمیمیت و دوستی را بررسی کرده در فصل بعد به سراغ آن می رود که ما با چه کسانی در ارتباط هستیم و در حقیقت با چه کسانی و در چه سطحی معاشرت می کنیم و این معاشرت از دیرباز تاکنون چه تغییراتی داشته و در عصر کنونی چگونه است.

دو فصل بعدی در خصوص موضوع مهم و حیاتی دیگری در زندگی انسان است یعنی کار و البته نابرابری موجود در جوامع، اینکه کار چیست و چه تغییراتی تا امروز بر آن وارد شده و اینکه نابرابری در چه زمینه هایی بروز می کند سوالات و مواردی است که در این فصول به آن پاسخ داده میشود. سوال بعدی که به آن پرداخته می شود این است که چرا همه چیز از هم نمی پاشد، سوالی که در وهله نخست فلسفی به نظر می رسد ولی ابرکرامبی به آن از نقطه نظر جامعه شناسانه ورود پیدا می کند و در پی پاسخی جامعه شناسانه برای آن می گردد.

فصل هشتم نگاهی دارد به جادو و اینکه آیا زندگی امروز ما از جادو و باور به آن خالی شده یا تنها اسم ها و تعاریف تغییر کرده اند و کارکردها همان است که بود و در نهایت در فصل آخر به سوال آغازین که جامعه شناسی به چه کار می آید پاسخ می گوید و این پاسخ دقیقاً همان کاریست که نویسنده در طول کتاب انجام داده است یعنی کنکاش در پیشفرض ها.

کتاب در 244 صفحه نوشته شده است و زبانی ساده و شیوا دارد و از ترجمه ای روان و خوشخوان نیز بهره برده است، چاپ نهم کتاب را نشر نی با قیمت 32 هزار تومان منتشر کرده است و از طریق سایت آن میتوان به کتاب دست یافت.

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط

بریده‌های کتاب

پیشفرض های اصلی مان دریافت ما از جهان و تفسیرمان از آن را به معنای دقیق کلمه هدایت میکنند؛ جامعه شناسی با زیر سوال بردن پیشفرض های اساسی و روایت های زندگی روزمره سعی دارد تا به ورای آن چه بدیهی و روشن به نظر می رسد دست یابد.

صفحه‌ی: 218