چه باید کرد؟

  • نویسنده: آلن بدیو، مارسل گُشه؛ به کوشش مارتین دورو، مارتین لگرو
  • مترجم: احمد حسینی
  • ناشر: مانیا هنر
  • قطع: رقعی

عنوان فرعی کتاب: گفت‌وگویی در باب کمونیسم، سرمایه داری و آینده دموکراسی
دسته‌بندی موضوعی: فلسفه
گروه کتاب: فلسفه


هر کس که برای اولین بار با حقیقت کلی رهبری جهان روبرو می شود و میفهمد اشتباه بزرگی در حال رخ دادن است و مفاهیمی چون آزادی، عدالت و دموکراسی آنگونه که در ذهن معنا می دهند وجود خارجی ندارند با یک سوال بزرگ مواجه می شود، «چه باید کرد؟».

این سوال بارها پرسیده شده است و پرسش آن آغازی‌ست برای فهم وضعیت موجود و پیدا کردن راهی برای بهبود یا تغییر آن.

با عنوان «چه باید کرد؟» کتاب های زیادی چاپ شده است. نیکولای چرنیشفسکی، لئو تولستوی و ولادیمیر لنین سه نویسنده ی سرشناس کتاب هایی با این عنوان هستند که همگی به درد و رنج انسان ها مخصوصاً طبقات فرودست جامعه که از کمترین سطح رفاه برخوردارند پرداخته اند و با ترسیم نماهایی از جامعه به دنبال آگاه کردن مردم نسبت به وضع موجود در جامعه بوده اند.

کتاب مورد بحث ما حاصل گفت‌و‌گویی‌ست میان دو فیلسوف و متفکر معاصر فرانسه، آلن بدیو فیلسوف چپ گرا و مارسل گُشه متفکر لیبرال دموکرات.

کتاب حاضر با مقدمه ی مارتین دورو و مارتین لگرو، خبرنگار و سردبیر «مجله ی فلسفه» که هردو فارق التحصیل رشته ی فلسفه هستند شروع می شود که در ابتدا با استناد به سخنان ولادیمیر لنین در رساله ی «چه باید کرد؟» روشنفکران را فرا می خواند برای بر عهده گرفتن مسئولیت رهایی شهروندان از بند «سیاست اقتصادی» و تلاش برای روشنگری و آموزش به آن ها از طریق «افشای بی پرده» مسائلی که ممکن است تمام زاوایای زندگی را دستخوش تغییر کند. در ادامه معرفی آلن بدیو و مارسل گُشه و فعالیت های آن ها در طول زندگیشان انجام میگیرد و نکته ی مشترک آن ها فعالیت سیاسی در حزب کمونیست است که همین نکته تبدیل به نقطه ی شروع گفت‌وگو می شود.

آلن بدیو منتقد بدبین سرمایه داری و دموکراسی موجود و معتقد به ایده ی بازگشت به کمونیسم و احیای سوژه، مارسل گُشه منتقد سرمایه داری و خوشبین به دموکراسی و معتقد به اصلاح سیاسی به کمک دموکراسی موجود. همه چیز از کمونیسم شروع می شود و با بحث در مورد تاریخ کمونیسم و ایده ی کمونیسم موضع گیری ها مشخص می شود و همزمان مخاطب در جریان اتفاقات مهم سیاسی جهان از شروع کمونیسم تا پیدایش سرمایه داری قرار میگیرد و دیدگاه نسبتاً روشنی از مفاهیم کمونیسم، سرمایه داری، دموکراسی، توتالیتاریسم، امپریالیسم و ... به دست می آورد. در نهایت کتاب برای کسب آگاهی از وضعیت موجود جهان از نظر سیاسی مفید است و با توجه به اینکه کتاب حاصل گفت‌و‌گو‌ی دو نفره‌ست از یک جانبه بودن نتیجه گیری ها جلوگیری کرده و اعتبار بیشتری به نوشته می‌بخشد.

فهرست کتاب
مقدمه: آینده ی یک الترناتیو
بخش اول: برخورد با کمونیسم
بخش دوم: از مارکس تا لنین
بخش سوم: توتالیتاریسم
بخش چهارم: بازگشت فرضیه ی کمونیستی؟
بخش پنجم: بحران به چه معناست؟
بخش ششم: پایان منطق امپریال یا تداوم آن؟
بخش هفتم: ساخت‌شکنی سرمایه‌داری
بخش هشتم: چرا همچنان با سیاست سر و کار داریم
نتیجه‌گیری: در جست‌وجوی توافقی غیرممکن؟

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی با این کتاب یافت نشد!