ایتالو اسووو

وجدان زنو

در این دنیا آن‌قدر مسائل گوناگون وجود دارد که نه تنها بهتر است انسان به آن‌ها بخندد، بلکه حتما وظیفه دارد این کار را بکند.

صفحه‌ی: 63
درباره‌ی: وجدان زنو