روبرتو بولانیو

آخرین غروب‌های زمین

ما هرگز دست از خواندن برنمی‌داریم، اگرچه هر کتابی بالاخره به پایان می‌رسد، همان‌طور که هرگز دست از زندگی‌کردن برنمی‌داریم، اگرچه مرگ مسلم است.

صفحه‌ی: 198
درباره‌ی: روبرتو بولانیو