استفانو بنّی

کافه‌ی زیر دریا

تاریخ حقیقت را نمی‌گوید چون‌که تعریف نمی‌کند در کاخ‌های اسرارآمیز و  در اتاق‌های مخفی چه اتفاق‌هایی افتاده. تاریخ پشت یک در بسته است. قهرمان‌بازی‌ها، فتوحات و پیشرفت‌ها، همه یک مشت حرف‌های دروغ‌اند! تاریخ را بی‌رحمی به‌وجود آورده است.

صفحه‌ی: 134
درباره‌ی: کافه‌ی زیر دریا