کورمک مک‌کارتنی

جاده

اگه خواب دنیاییُ دیدی که هیچ‌وقت وجود نداشته، و هیچ‌وقت هم وجود نخواهد داشت و توی خواب احساس خوشبختی می‌کردی، این نشون‌دهنده‌ی اینه که تسلیم شدی. می‌فهمی؟ 

صفحه‌ی: 185