خفگی در سه اپیزود


حامد ابراهیم‌پور

1)
 سال خطر، سال سیاهی، سال بمباران!
سال هزاروسیصد و پنجاه و نه! تهران!

سالی که یک زن در تقلاهای تن زایید
سالی که من را یک نفر روی لجن زایید

از ابتدا افسوس بخت باژگون خوردن
از سینه ی مادر به جای شیر، خون خوردن

در جستجوی لقمه‌ای نان دربه در بودن
دلواپس دلواپسی‌های پدر بودن

سال فرار از وحشت این کوچه‌ی بن‌بست
سال مواظب باش مادر! شهر ناامن است!

سال صدای مردن پروانه‌ای در مشت
سال صدای پای مردی خواهرم را کشت

سال بلندی‌های مهران… سال خمپاره
سال النگو… گوشواره… دامن پاره

سال – بیفشانید در اروند خاکم را
سال – بده به مادرم کاکو پلاکم را

سال نشستن روی دوش تخت بی‌پایه
با بمب‌ها بازی کنار نعش همسایه

سال رها بر خون فرزندان آدم، شهر
سال خطر… سال مصیبت… سال خرمشهر

٢)
 سال شروع تازه‌ی این سرگذشت ایران
سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت! ایران!

این که جدال ناگزیر خیر و شر باشی
دیوانه باشی، دردسر باشی، پسر باشی

این که نبندی چشم‌های نیمه بازت را
با شک خیامی بشویی جانمازت را

تکرار بی فرجام رنجی مستمر بودن
با شعر گفتن مایه‌ی شرم پدر بودن

شوق دوباره خواندن بیگانه و قصر و
شب‌گردیِ اطراف میدان ولیعصر و

دیوانگی در این خیابان، آن خیابان… بعد
عاشق شدن در ظهر دانشگاه تهران بعد

تنها شدن در کوچه‌ی تاریک بن بست و
بوسیدن و دیوانگی‌هایی ازین دست و

یاغی شدن، یکباره بال و پر درآوردن
از رازهای مبهم تن سر درآوردن

لبریز طعم سیب ممنوع بدن بودن
دیوانه‌ی دیوانه‌بازی‌های زن بودن…

سال خیابان‌های آتش، سال اشک‌آور
سال کبوتر پر، پدر پر، هم‌کلاسی پر

هرروز صد سیلی ز دست تازه‌ای خوردن
هرروز، هرساعت، شکست تازه‌ای خوردن

درگرگ و میش لحظه‌هایی شوم کز کردن
درضربه‌های خونی باتوم کز کردن

سال طپیدن‌های آخر، سال حسرت… آه
سال غم جانکاه، سال کوی دانشگاه….

۳)
سال عفن… سال سیاهی…سال گُه! تهران!
سال هزاروسیصد و هشتاد و نه! تهران!

تنها شدن… با اضطراب و درد خوابیدن
با چشم‌های یک سگ ولگرد خوابیدن

هر نیمه شب تنها نشستن زیر باران تا
شعر جدیدی جان بگیرد در خیابان تا

جانی بگیری… رنگ و روی رفته‌ات باشد
شعر جدیدت آبروی رفته‌ات باشد

این که ببینی سایه‌ات روی زمین مرده
ترسیده‌ای و چشم‌هایت را ملخ خورده

این که ببینی در دهان شیر خوابیدی
در تخت‌خواب هشت‌پایی پیر خوابیدی

طاعون بگیری در طی صد سال تنهایی
در صفحه‌های دفتر شعر هیولایی –

غمگین! که پشت اخم‌هایت قایمش کردی
لرزیدی و در زخم‌هایت قایمش کردی

این که نفس‌های فلوت مرده‌ای باشی
چشمان خیس عنکبوت مرده‌ای باشی

خود را جویدن در دهان بستری خالی
مثل خودارضایی خرچنگ میان‌سالی

که از سقوط سایه‌اش در آب می‌ترسد
می‌خوابد و در خواب هم از خواب می‌ترسد

این که بندازی خودت را… این که بد باشی
که راه های کشتن خود را بلد باشی…
*
سال چقدر این شهر یک خورشید کم دارد
سال هوا را تیره می‌دارد! نمی‌بارد!

سال هزارم از حیات امپراطوری
سال سقوط مرتضی… سال غم پوری…

دفتر: سلول انفرادی من را بزرگ کن