شماره اول

مینیمالیسم


اولین شماره فصلنامه الکترونیکی سپیداندیشان فرهنگ و هنر منتشر شد از تمامی دوستان و همراهان که در به نتیجه رساندن آن سهیم بودند صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم با لطف و مرحمت دوستان این فصلنامه بصورت گسترده ای پخش بشود تا قدمهای کوچک ما نتیجه های بزرگ بهمراه بیاورد.
دریافت این شماره

فهرست مطالب

  • مینیمالیسم در ادبیات
  • مینیمالیسم در عکاسی
  • مینیمالیسم در موسیقی
  • مینیمالیسم در معماری و طراحی