عنوان: شادی، به همین سادگی

هارولد مونته خاطر نشان کرده است که کادر عمودی در خود حرکت را دارا بوده و اگر این حرکت با جنب و جوش سوژه داخل کادر هم راستا شده باشد که تاثیر آن را دو چندان می کند اتفاقی که در تصویر جناب سامع سر درودی می بینیم انتخاب زاویه مناسب نیز در عظمت بخشیدن به این شادی که انگار سراپای کودک را گرفته کمک کرده است. تصویری که میتوان به آن نگریست و شادی و غمی توامان را تجربه کرد شادی از دیدن لبخند این کودکان و غم از دست دادن روزهای کودکی سادگی و شادمانی


جزئیات

  • نام عکاس: بابک سامع سردرودی
  • نام منتقد: علیرضا صحاف زاده
  • تاریخ: 1398/06/02