عنوان: بدون شرح

بدون شرح !!
واقعن چه شرحی برای مردان سر به گریبان و گرفتار شهر می توان داشت ؟ 
کجا می توان شرحی برای شادمانی و امید داشت ؟ 
دوست داشتن و دوست داشته شدن ها را  در کجا می توان داشت ؟ 
در دود و دم اتوبوسهای خسته ؟ در انتظارهای سرد و مایوس کننده ؟ 
در فاصله های غریبانه ؟ 
ثبت تامل برانگیزی است و لحظه ی مناسب
حفظ رنگهادر بی حالی و بلاتکلیفی در جهت انتقال ماجرای عکس می باشد .
با احترام


جزئیات

  • نام عکاس: سید محمد آقامیرزائی
  • نام منتقد: پروانه پاری
  • تاریخ: 1398/06/02