عنوان: زندگی

زندگی، چونان سایه ای مواج بر آب است. هدف از کارکردن بر سایه ها، یکپارچه شدن و پایان دادن به درد و رنج است. پایان دادن به پنهان شدن از خود، و در نتیجه پنهان شدن از دیگران .

سه عنصر اصلى عكس: سايه، رنگ نارنجى و خطوط منحنى جريان آب است. عكس با اينكه با كادر افقى ارائه شده و ما را به سكون و تأمل فرامى خواند اما تحرك و پويايى را نيز داراست و گويى ما را در تونل زمان با خود همراه ميكند. جايى كه سه زمان گذشته، حال و آينده بى معنا ميشود و انسان فارغ از جهان مادى همچو جهان عدم دوباره با خويشتن خويش روبرو ميشود

همانطور كه ميدانيم رنگ نارنجی یکی از رنگ های ثانویه است که از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به دست می آید و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. نارنجی رنگی است که برای توصیف غروب خورشید و آتش به کار می رود. رنگ نارنجی نماد شور و شوق، شیفتگی، شادی، خلاقیت، عزت، جذابیت، قدرت، موفقیت، تشویق و تحریک است. رنگ نارنجی تیره نماد فریب و بی اعتمادی است و رنگ طلایی نماد روشنایی، حکمت و ثروت است

همچنين ميدانيم سايه نماد ناشناخته هاست. سايه انسان نشانى از ناخودآگاه ماست، شامل تمام آن ویژگی‌های شخصیتی ماست که سعی در پنهان کردن آنها داریم و يا از شناخت و رويارويى با آنها بازمانده ايم.

جريان آب رودخانه و خطوط منحنى، نوعی پیشروی آرام و طبیعی را القا میکند بدون این که تصویر ساکن به نظر بیاید، احساسی از جاودانگی را به عكس بخشيده است گويى اين جريان، جريان ابدى زندگيست.

با كنار هم قرار دادن اين تعابير، با توجه به رنگ نارنجى روشن و نورانى، ميتوان گفت كه عكاس اميد و آرزوى خويش را همانطور كه در كپشن به آن اشاره كرده به خوبى به تصوير كشيده است. اميد به اينكه انسان روزى دوباره به حكمت و روشنايى باطن و درون خودش دست يابد. و تمام انسان ها در كنار هم، و نه در برابر هم، بتوانند با شور و خلاقيت خود، زندگى موفقى همراه با عزت و قدرت داشته باشند. انسانى كه امروزه دچار بى اعتمادى، حس فريب و عدم امنيت شده است؛ شايد با نگاهى به گذشته و عدم تكرار اشتباهات و طمع ورزى ها و قدرت طلبى ها، با شناخت خويشتن خويش بتواند به اين مهم دست يابد.

به تعبير يونگ اینکه سایه، عموما حقیر، ابتدایی، وحشی و غیرقابل پیش‌بینی است، اما به‌طور مطلق بد نیست و دارای جنبه‌های مثبتی مثل صفات برجسته‌ی کودکانه و معصومانه است که می‌تواند باعث ایجاد شور و حال و زیبایی در زندگی انسان شود.

ساحل هستى نبُرد از ياد من موج عدم را
گر ز دريا آمدم درياطلب چون رود رفتم
"سهراب سپهرى"

باتشكر


جزئیات

  • نام عکاس: سعید انوری
  • نام منتقد: مریم میردامادی
  • تاریخ: 1398/06/02