عنوان: کتاب ِ خانومِ دودی

عكس يك دختر جوان با روسرى گل گلى، پيراهنى زرشكى، كتابى سبز با عنوان خانوم، سيگارى روشن در دست با پس زمينه قهوه اى را شاهديم. علاوه بر تكنيك خوب عكاسى، هارمونى رنگ ها، قرار دادن عناصر سيگار و كتاب و دختر جوان كنار هم، از جاذبه هاى بصرى عكس هستند كه موجب مى شوند مخاطب به تماشا بايستد و سعى كند ارتباط بين عناصر و داستان عكس را كشف كند.

به طور خلاصه ميدانيم كه رنگ قرمز نماد انرژی، جنگ، خطر، قدرت، عزت و بزرگی، میل و اشتیاق و عشق است. و رنگ قرمز تیره نماد قدرت اراده، خشم، رهبری، شجاعت و اشتیاق است. روسرى گل گلى در كنار پيراهن زرشكى به ما از شور و اشتياق جوانى دختر و قدرت اراده او مى گويد. ميل او به خانوم شدن و اراده او براى كسى شدن.

همچنين ميدانيم رنگ قهوه ای نماد زمین، سالم بودن، حمایت، امنیت و آرامش، قابل اعتماد بودن، حساس بودن، کیفیت و صداقت است. اما رنگ قهوه ای تیره نماد خستگی و افسردگی است.

با در نظر گرفتن اين موارد سوال اينجاست كه خانوم شدن در جامعه اى پر كنتراست، كه هر لحظه جاى سايه روشن ها تغيير ميكند، چطور تعريف ميشود؟ شايد عكاس از ما ميخواهد به اين مهم فكر كنيم كه واقعا خانوم شدن، خانوم بودن يا بزرگ شدن، بزرگ بودن در جامعه كنونى كه خشم، افسردگى، نااميدى و خستگى در آن روو به افزايش است چگونه است؟ جامعه اى كه به دو قسمت در حال تقسيم شدن است و ديگر ميانه اى نخواهد داشت

اينجاست كه ميتوان علت حضور كتاب و سيگار را دريافت. نوجوانان و جوانانى كه بين ارزش ها، مُد و اتفاقات جامعه اى متلاطم بلاتكليف هستند و نميتوانند هويت خويش را به درستى تعريف كنند. گاهى به سمت كتاب گرايش مى يابند، گاهى فكر ميكنند كشيدن سيگار آنها را بزرگ جلوه مى دهد. البته سيگار ميتواند نماد اتفاقات ديگرى نيز باشد. آنها بدون داشتن منبعى مناسب، درست و قابل اطمينان در حال انتخاب و تجربه اتفاقات و ارزش هايى هستند كه ديگر دهه به دهه تغيير نمى كند بلكه سال به سال و گاه ماه به ماه در حال تغيير هستند

آنها كه نميخواهند از سرعت تغيير و پيشرفت تكنولوژى و مُد عقب بمانند، همچنين تب موفقيت و پولدار شدن روز به روز دارد بالا ميگيرد، حيران و سرگردان در حال رنگ عوض كردن هستند. و دقيقا مشابه همين عكس اگر از آنها بپرسى تو كيستى و انتخاب تو و هويت تو چيست، چيزى براى عرضه ندارند.

باتشكر


جزئیات

  • نام عکاس: سیاوش اجلالی
  • نام منتقد: مریم میردامادی
  • تاریخ: 1398/06/02