عنوان: بدون عنوان

یاسر عموزاد 
آقای عموزاد به دنبال دریافت حسها در سوژه هایش است برای او لذت بخش ترین بُعد عکاسی انتقال احساسات به وسیله این هنر است .نگاه شاعرانه و لطیف او به آنچه در اطرافش است مهمترین شاخص اثارش می‌باشد گرچه او کاملاً به تکنیک های عکاسی اشراف دارد و هنر خوب دیدن را از بر است و تعاریف و مرزها را می شناسد  اما عکاسی را وسیله ای برای به اشتراک گذاشتن جهان بینی خاص خود می داند.  میشود در آثارش خنده های واقعی،شرم های ناگهانی، اضطراب ،آرامش و هیجانات ناب و غیر تصنعی را یافت. در واقع او لحظات  ناب زندگی را با عکس هایش به ما نشان می دهد . 
گاهی ادیت هایش اغراق آمیز هستند ولی نه تصنعی بلکه بیشتر در جهت شدت بخشیدن به ان حسی که شاید درک آن صرفا با دیدن یک عکس میسر نیست.
ملودی . ج


جزئیات

  • نام عکاس: یاسر عموزاد
  • نام منتقد: ملودی جم
  • تاریخ: 1398/06/02