رمان کلیددار - رمان احساساتی

رمان کلیددار - رمان احساساتی

در یادداشت «انواع رمان» (+) انواع تقسیم‌بندی‌های رمان را نام بردیم، و بعد از آن درباره ویژگی‌های «رمان پیکارسک» (+) و «رمان گوتیک» (+) و «رمان تاریخی» (+) و «رمان رسالتی» (+) و «رمان روان‌شناختی» (+) و «رمان جریان سیال ذهن» (+) و «رمان وهم و خیال(فانتزی)» (+) و «رمان علمی تخیلی» (+) و «رمان تمثیلی» (+) و «رمان نمادین (+)»  و «رمان وهمناک (+)» و «رمان عمل (+)» و «رمان شخصیت (+)» و «رمان نمایشی (+)» و «رمان رشد و کمال (+)» نوشتیم، حال به ادامه معرفی انواع رمان می‌پردازیم:


رمان کلیددار
رمان کلیددار رمانی است که شخصیت‌های آن از روی الگوی اشخاص معروف و واقعی برگزیده شود و این اشخاص با نام‌های داستانی و استعاره‌ای در رمان معرفی شوند و ویژگی‌ها و خلقیات شخصیت‌های داستان همچون کلیدی است که خواننده را موفق به شناختن اشخاص می‌کند.
نمونه‌ها

  • خورشید همچنان می‌دمد - ارنست همینگوی

نمونه‌‎های ایرانی

  • نیمه راه بهست - سعید نفیسی
  • آواز کشتگان - رضا براهنی
  • ثریا در اعماق اسماعیل فصیح


رمان احساساتی (احساساتی‌گری) Sensibility Novel (Sentimental Novel)
رمان احساساتی یا احساساتی‌گری رمانی است که در نمایش احساسات و هیجانات عاطفی شخصیت‌ها غلو کند و شخصیت‌ها عواطف شدیدی نسبت به حوادث پیرامون خود نشان بدهند و این عواطف اغراق‌آمیز، دلیلی بر خوبی و مهربانی شخصیت‌ها تلقی شود. شخصیت‌های مهذب و پرهیزکار البته نه واقع‌پرا مورد توجه نویسنده‌ی رمان‌های احساساتی است. نویسنده در عین حال که سعی می‌کند که عواطف و هیجانات شخصیت‌ها را به خوانندگان نیز منتقل کند و آن‌ها را به سوز و گداز اندازد.
نمونه‌ها

  • پاملا - ریچاردسون

نمونه‌های ایرانی

  • هما - محمد حجازی
  • من هم گریه کرده‌ام - جهانگیر جلیلی

 

این مطلب با کمک بخش چهارم کتاب «ادبیات داستانی» اثر جمال میرصادقی نوشته شده است.

نظرات

نظر خود را بنویسید