رمان شخصیت

رمان شخصیت

در یادداشت «انواع رمان» (+) انواع تقسیم‌بندی‌های رمان را نام بردیم، و بعد از آن درباره ویژگی‌های «رمان پیکارسک» (+) و «رمان گوتیک» (+) و «رمان تاریخی» (+) و «رمان رسالتی» (+) و «رمان روان‌شناختی» (+) و «رمان جریان سیال ذهن» (+) و «رمان وهم و خیال(فانتزی)» (+) و «رمان علمی تخیلی» (+) و «رمان تمثیلی» (+) و «رمان نمادین (+)»  و «رمان وهمناک (+)» و «رمان عمل (+)» نوشتیم، حال به ادامه معرفی انواع رمان می‌پردازیم:

رمان شخصیت  Novel of Character
رمان شخصیت  رمانی است که در آن بر معرفی خصوصیت‌ها و خصلت‌های شخصیت‌ها بیشتر از حوادث و عناصر دیگر داستان تاکید شود. در این نوع رمان شخصیت‌ها به لحاظ پیرنگ داستان خلق نشده‌اند، بلکه وجود مستقل دارند و عمل داستانی در خدمت وقایع آن‌ها است. به عبارتی وضعیت و موقعیت در این داستان‌ها به نوعی تیپیک هستند و به این منظور روایت می‌شوند تا اطلاعات بیشتری درباره‌ی شخصیت‌ها به ما بدهند و یا شخصیت جدیدی را معرفی کنند.
تویسنده همان‌طور که داستان را پیش می‌برد پیرنگ را هم می‌آفریند، از این رو لازم نیست که حالات و خلقیات شخصیت‌ها با اعمالشان به ما نشان داده شود، این خصلت‌ها از ابتدا با شخصیت‌ها هستند و چنان نیست که تغییر چندانی در آن‌ها رخ دهد و معمولا تا پایان داستان این خصلت‌ها با شخصیت می‌مانند. بنابراین نقش پیرنگ نشان دادن دگرگونی آن‌ها نیست بلکه می‌کوشد آنها رد موقعیت‌ها مختلف قرار دهد تا آن‌ها خصوصیات خود را نشان دهند، از این رو پیرنگ داستانی در این رمان معمولا سست است. پس می‌توان گفت در رمان شخصیت، پیرنگ چنان پرداخته می‌شود که شخصیت‌ها را بهتر نشان دهد.
نمونه‌ها:

  • بازار خودفروشی - ویلیام تکری
  • آرزوهای بزرگ - چارلز دیکنز
  • میدل مارچ - جورج الیوت

.

این مطلب با کمک بخش چهارم کتاب «ادبیات داستانی» اثر جمال میرصادقی نوشته شده است.

نظرات

نظر خود را بنویسید