ایست احساسی

ایست احساسی

سر کلاس تشریح دبیرستان گفتن ثابت شده که قلب مرکز احساساته. گفتن این بطن راسته این سیاهرگه این آئورت. اینکه چطور می‌شه قلب بایسته و تو عمل قلب چیو چطوری باز می‌کنن که دوباره خون‌رسانی انجام شه و آدم هنوز زنده باشه. ولی دکتر دیگه توضیحی درمورد خونهٔ احساسات نداد! اینکه رگ احساسات آدم کجای قلبشه؟ که وقتی حفرهٔ عشق و عاطفهٔ آدم از تپش می‌ایسته چه‌کار باید کرد که درست شه؟ اینکه چرا موقع سکتهٔ عاطفی آدم نمی‌میره؟ چرا بعد از مرگ عاطفی، بقیهٔ قلب آدم هم نمی‌ایسته؟

نظرات

نظر خود را بنویسید