یادداشت‌ها

کتاب‌ها

نویسنده‌ها

نقل‌قول‌ها

اخلاق در دنیای واقعی
پیتر آلبرت سینگر

فلسفه

افسردگی مطابق با مطالعات سازمان جهانی بهداشت چهارمین مشکل سلامتی جهان است و تا سال ۲۰۲۰ احتمالاً به مقام دوم خواهد رسید. تا سال ۲۰۰۴ و در تحقیقی که از ۲۸ کشور اروپایی انجام شده سالانه برای هر کشور ۱۱۸ میلیارد یورو هزینه داشته و این در مقابل ضربه ای که به عدم بهره وری افراد میزند و هزینه ای که از آنجا ناشی می شود رقمی نیست. افسردگی یک تراژدی فردیست که در سراسر جهان ۱۰۰ میلیون برابر شده است. بسیاری از مطالعات اخیر نشان می دهند که سپری کردن زمان با خانواد و دوستان با رضایتمندی افراد از زندگیشان ارتباط دارد در حالی که ساعات طولانی کار و به خصوص در رفت و آمد و مسافرت مداوم به اضطراب و ناراحتی می انجامد.

فلسفه قاره ای و معنای زندگی
جولیان یانگ

فلسفه

فلسفه معمولاً خود زندگینامه نوشت است

حکمت شادان
نیچه

فلسفه

خدا مُرد. خدا مُرده است. ما او را کُشتیم. و ما قاتل ِ قاتلان، چگونه می خواهیم خود را تسلی دهیم! کارد ِ ما خون ِ مقدّس ترین و مقتدرترین چیزی را که دنیا تا همین امروز داشت، ریخت. چه کسی این خون را از دستان ما خواهد زدود؟ کدام آب آن را از ما خواهد شست؟

پنجره

تاریخ، خاطره، فراموشی (پل ریکور)

منبع: فصلنامه گفتگو

دست‌نوشته‌های گم‌شده‌ی والتر بنیامین

منبع: سایت آسو